Co je SEO neboli optimalizace pro vyhledávače?

Mnozí lidé v dnešní době nemají vůbec zdání o tom co SEO je a o mnoho přichází. Pojďme se teda podívat co SEO optimalizace je.

Search engine optimization

Takový je plný název zkratky SEO. Do češtiny se dá tento pojem přeložit jako optimalizace pro vyhledávače. SEO je proces při keterém je snaha  vylepšovat vlastní web za účelem zvýšení jeho pozice ve výsledcích vyhledávání. Tato pozice záleží především na využití relevantních klíčových slov k danému tématu. Čím více  specifických a relevantních klíčových slov k danému tématu na webu budeme mít, tím je větší šance, že se náš web bude zobrazovat výš ve výsledcích vyhledávání.

SEO optimalizace

Faktory ovlivňující SEO

On-page SEO

On-page faktory jsou soubory vlastností, které ovlivňují, jak se se bude zvolená stránka umisťovat ve výsledcích vyhledávání. Jde o faktory, které nalezneme přímo na stránce. Jde o Titutek, Meta description, Nadpisy stránky,  Text stránky a URL adresu stránky.

Titutek

V titulku by měla být uvedena informace o obsahu stránky. Titulek musí být unikátní pro každou jinou stránku webu

Meta description

Meta description je popisek stránky. Měla by v něm být krátka informace o tom, co se na stránce nachází.

Nadpisy stránky

Nadpisy se zapisují ve třech nejdůležitějších úrovních. V úrovni H1, H2 a H3. Nadpis úrovně H1 by měl být na jedné stránce vždy jen jeden a měl by obsahovat klíčové slovo k danému tématu, který se nachází na webu. Nadpisy úrovně H2 a H3 se používají ke strukturování dokumentu.

Text stránky

Jde především o správném rozložení klíčových slov v celém textu. Pokud klíčových slov bude v textu hodně, může to naopak stránce při výsledcích vyhledávání uškodit

URL Adresa stránky

Vyhledávače dávají přenost jednoduchým a neměnným URL adresám.

Off-page SEO

Off-page SEO jsou externí vlivy, které ovlivňují pozice stránek při vyhledávání. Mezi off page faktory patří zpětné odkazy, sociální signály a personalizace výsledků

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou pro vyhledávač něco jako reference. Čím více odkazů na stránku vede, tím si lépe stránka vede ve výsledcích vyhledávání

Sociální signály

Vyhledávače ovlivňuje, jak moc se o vaší stránce mluví na sociálních stránkách typu Instagram, Facebook, Twitter či TikTok.

Personalizace výsledků

Jde o faktory uživatele. Jaký dotaz přímo vyhledává, v jaké zemi se nachází, jestli zvolenou stránku pravidelně navštěvuje či jestli na ní odkazuje v sociálních sítích jeho přátelé.

SEO audit – zjistíte co může na webu vylepšit

SEO audit je testem webových stránek který posoudí aktuální úroveň optimalizace pro vaší stránku. Odhalí vám co funguje a co nefunguje. Vychází především z analýz On-pageOff-page faktorů. SEO audit detailně.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je důležitým krokem při tvorbě stránky. Je to dokument obsahujíci detailní informace o dotazech uživatelů, spjatých s byznysem klienta, pro kterého je analýza zpracovaná. Analýza klíčových slov obsahuje tři kroky.

  1. Sběr dat – prvním krokem pro úspěšnou analýzu klíčových slov je sběr důležitých dat. Jde vlastně o tvorbu všech dotazů, které by mohli lidé ve vyhledávačích hledat
  2. Data mining – poté vezmeme všechny získané dotazy a snažíme se k nim dostat podkladová data. Také je důležité postarat se o smazání všech duplikátních dotazů
  3. Čištění dat – po získání podkladových dat dochází k odstranění dat, které nejsou pro analýzu dostatečně důležité. Po dokončení těchto tří kroků se vytvoří finální výstup.

Lokální SEO

Lokální SEO analýza vám zjistí jak si vedete proti konkurenci ve vašem okolí. Zaměří se na to, aby byly vaše webové stránky co nejvýše ve výsledcích místního vyhledávání. Využití lokálního SEA vede ke snížení nákladů a k náskoku před vaší konkurencí.

Vyhledávače

Samozřejmě důležitým faktorem pro SEO optimalizaci jsou i samotné vyhledávače. Nejdůležitější vyhledávač pro SEO je Google.  Celosvětově  na Googlu hledá až přes 80% všech uživatelů. Dalšími oblíbenými vyhledávači jsou Seznam, Yahoo, Bing a Yandex.

Naše SEO služby:

Nezávazná poptávka

Neváhejte kontaktovat náš tým a dozvědět se více o námi poskytovaných službách a více nabídkách pro Vaše podnikání!